Waarmee kunnen we jou van dienst zijn?

Gezinshuis APK

Een algemene check van het gezinshuis over de volledige breedte.

In een gezamenlijke sessie onderzoeken we  alle 'bouwstenen' van jouw gezinshuis. Zo krijg je een objectief beeld van de 'staat' van je gezinshuis. Zo weet je zeker dat zaken op orde zijn als ook wat de eventuele aandachtsgebieden en verbetermogelijkheden zijn.

Neem contact op

Oriëntatie Gezinshuisouderschap

Breng je krachten en ontwikkelpunten in kaart als aankomend gezinshuisouder.

Ontdek op een objectieve en gevalideerde wijze in welke mate de rol van gezinshuisouder bij je past, zowel rolinhoudelijk en als zelfstandig zorgondernemer.  Het resultaat is een erkende, betrouwbare toetsing en een persoonlijk (ontwikkelings)plan met concrete handvatten om op door te pakken.

Neem contact op

Gezinshuis starten

Vanuit overzicht én inzicht keuzes maken en stappen zetten.

Stapsgewijze begeleiding bij de voorbereiding op de start van je gezinshuis.

Neem contact op

Ondernemingsplan schrijven

Een solide ondernemingsplan met houvast.

Stapsgewijze begeleiding bij het 'op papier zetten' van je ideeën, overwegingen en keuzes. Met als resultaat een overzichtelijk en robuust ondernemingsplan welke houvast biedt voor jezelf en alle betrokkenen voor en vanaf de start van je gezinshuis.

Neem contact op

Opstart check

Heb je aan alles gedacht en ben je klaar om de deur open te zetten voor de eerste jeugdige?

In een gezamenlijke sessie onderzoeken we  alle 'bouwstenen' van jouw gezinshuis. Zo krijg je een objectief beeld van de staat van je gezinshuis. Zo weet je zeker dat zaken op orde zijn als ook wat de eventuele aandachtsgebieden en verbetermogelijkheden zijn.

Neem contact op

Vrij vestigen

Geheel zelfstandig op basis van hoofdaannemerschap.

Ondersteuning en begeleiding op maat om je als gezinshuis geheel vrij te vestigen.

Neem contact op

Coöperatie ontwikkeling

Verbinden als gezinshuizen in een overkoepelend samenwerkingsverband.

Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen van een samenwerkingsverband gericht op gezamenlijk inkopen/aanbesteden, organiseren en hulpverlenen.

Neem contact op

Aanbesteden

Inkopen van zorgcontracten middels (Europese) aanbesteding direct bij gemeente / inkoopregio.

Ondersteuning en inhoudelijke begeleiding bij aanbesteden en het aanbestedingsproces.

Neem contact op

Onder-aanneming

Doordachte samenwerking met een hoofdaannemer.

Toetsing van een (beoogde) samenwerkingsovereenkomst met een hoofdaannemer (onderaanemingscontract) vertaald naar jouw belang én de praktijk ter voorkoming van verrassingen achteraf.

Neem contact op

Contractmanagement

Gecontroleerd beheren van zorginkoop- en samenwerkingsovereenkomsten.

Vanuit een gezamenlijke overeenkomsten-analyse gestructureerd contractmanagement inrichten om te borgen dat je aan alle voorwaarden en verplichtingen voldoet.

Neem contact op

Kwaliteit - Keurmerk

Implementatie en beheer van continue kwaliteitsverbetering.

Ondersteuning en begeleiding bij het implementeren en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem, al dan niet als onderdeel van een keurmerk. Wij zijn bekend met schema's: Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg, Keurmerk Gezinshuizen, HKZ Jeugdzorg, HKZ Kleine organisaties en andersoortige ISO/HKZ certificeringen.

Neem contact op

Leefklimaatonderzoek

Toetsen en verbeteren van het leefklimaat en de cliënttevredenheid.

Verzorgd onderzoek op basis van een gevalideerd meetinstrument ontwikkelt voor gezinshuizen. Ondersteuning en begeleiding bij de interpretatie van de uitkomsten alsmede de vertaling naar bestendiging en verbetering.

Neem contact op

Deskundigheidsbevordering - SKJ

Doorontwikkeling van je deskundigheid - SKJ registratie behalen.

Ondersteuning en begeleiding bij professionele en persoonlijke ontwikkeling - behalen van je SKJ registratie.

Neem contact op

Personeelsmanagement

Het vinden, inzetten en behouden van gekwalificeerd personeel conform de CAO Jeugdzorg.

Ondersteuning en begeleiding bij het inrichten en uitvoeren van personeelsmanagement afgestemd op de CAO Jeugdzorg.

Neem contact op

Financieel management

Borgen van een gezonde en duurzame financiële positie.

Op basis van een gezamenlijke financiële analyse daar waar nodig of gewenst financieel beheer (her)inrichten.

Neem contact op

Bedrijfsvoering

Optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Op basis van een gezamenlijke analyse onderzoeken of waar en hoe de gang van zaken binnen het gezinshuis (breed) beter in lijn kunnen worden gebracht met jullie wensen en belangen.

Neem contact op

Gezinshuiscoaching

Periodieke en 'stand-by' begeleiding en ondersteuning.

Invulling naar wens; periodiek en/of op afroep, op specifieke aspecten en/of over het brede gezinshuis.

Neem contact op

Anders / Overig

Jouw specifieke vraagstuk.

Laat ons weten wat je vraagstuk is en wij kunnen je ongetwijfeld van dienst zijn.

Neem contact op